Vigtig!

Hvis du ikke forstår noget af de sprog, som dette dokument er aktuelt tilgængeligt på, anbefaler vi, at du ikke er enig eller uenig, og derfor ikke fortsætter med at bruge programmet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oversættelsen og den engelske version, den engelske version har forrang. Derfor accepterer og anerkender du ved at fortsætte med at bruge vores program, at du forstår vilkårene i dette dokument på et af de sprog, der aktuelt er tilgængelige.